Únor – Červenec

Jóga do hloubky – 2024

Instruktorský kurz jógy pod vedením indického učitele
pro všechny se zájmem o tradiční jógu

1. ročník

od 10. února 2024

Kurz jógy

MŠMT certifikovaný instruktorský kurz jógy

Kurzem Jóga do hloubky úspěšně prošlo již několik set studentů a my jsme rádi, že od února můžeme otevřít další ročník, tentokrát s intenzivnější praxí.

O studium teorie a filozofie jógy však ani tento rok nebudete ochuzeni. Jóga do hloubky je intenzivní půlroční kurz, určený pro všechny, kteří mají zájem o tradiční studium jógy. Je určen jak pro ty, kteří s jógou začínají, tak pro instruktory jógy, kteří chtějí své znalosti prohloubit.

Kurz je certifikovaný od MŠMT (200 hodin) a Yoga Alliance (RYT 200) a po ukončení kurzu a splnění všech podmínek, můžete obdržet instruktorský certifikát.

tradiční aštánga jóga

Co je obsahem kurzu Jóga do hloubky?

Praktická část kurzu obsahuje vysvětlení základních fyziologických principů pohybu, praxi ásan i to, jak cvičit, když tělo nedovoluje plný rozsah pohybu. Budeme studovat dechová cvičení a relaxační techniky a pro ty, kteří mají zájem je možné si vyzkoušet i základní čistící techniky pod zkušeným lékařským dozorem.

Teoretická část pak obsahuje filozofický základ a historii jógy, dále anatomii a fyziologii nezbytnou pro praxi jógy a teoretický základ k praktikovaným ásanám. Součástí studia je i správný postup sestavení lekce nebo semináře jógy.

Forma studia
 • Prezenční
 • Kombinovaná
 • On-line formou audio a video nahrávek

Aštánga jóga

Pátandžala jóga daršana

Pro koho je studium určeno

 • Studium je vhodné pro všechny, kteří touží porozumět principům jógy
 • Pro všechny, kteří chtějí učit jógu a ještě nemají certifikát
 • Pro ty, co již mají instruktorský kurz hotový, ale chtějí se v józe ještě více zdokonalit
 • Pro všechny z vás, kteří se józe už věnujete a nemáte ambice stát se instruktorem
 • Pro vás, kteří nemáte s jógou žádné zkušenosti , ale chtěli byste s ní začít

Co vám kurz přinese

 • Znalost a dovednost správného a zdravého pohybu těla
 • Základy z oboru anatomie a fyziologie
 • Znalost historie a filozofie jógy
 • Možnost získání instruktorského certifikátu a živnostenského listu na základě akreditace udělené MŠMT ČR (200 hodin)
 • Možnost získání mezinárodního certifikátu Yoga Alliance (RYT200)

Struktura studia v Yoga Surya International

Studium jógy je rozloženo do několika stupňů.

MŠMT certifikace (200 hodin)

Jóga do hloubky – absolvování
Zkouška
Praxe
Závěrečná práce
Obdržení instruktorského certifikátu

Speciální víkendy jógy
Jóga do hloubky 2025
Ájurvéda, Sanskrt

Pro více informací o struktuře studia a vašich možnostech pokračování ve vzdělávání v oblasti tradičních indických nauk klikněte níže.

Sylabus

Jóga do hloubky
Únor – Červenec
předběžný sylabus víkendů
 • 1. víkend – Filozofie a historie jógy a základní principy pohybu
 • 2. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů, Úvod do Jóga sútra – Sádhana páda
 • 3. víkend – Tradiční indické texty, mantra, šlóka, sútra
 • 4. víkend – Jóga pro děti
 • 5. víkend – Pránájáma podle tradičních textů
 • 6. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů, Zkouška
předběžný sylabus víkendů
 • 1. víkend – Filozofie a historie jógy a základní principy pohybu
 • 2. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů
 • 3. víkend – Úvod do ájurvédy pro učitele jógy
 • 4. víkend – Krija podle tradičních textů
 • 5. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů
 • 6. víkend – Pedagogika jógy, Zkouška
předběžný sylabus víkendů
 • 1. víkend – Filozofie a historie jógy a základní principy pohybu
 • 2. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů
 • 3. víkend – Úvod do Bhagavad Gíta
 • 4. víkend – Jóga pro těhotné
 • 5. víkend – Mudry a bandhy a meditace
 • 6. víkend – Pedagogika jógy, Zkouška
Předběžný sylabus víkendů
 • 1. víkend – Filozofie a historie jógy a základní principy pohybu
 • 2. víkend – Důležité ásany podle tradičních textů
 • 3. víkend – Diagnostika a léčba pomocí jógy
 • 4. víkend – Nádi a čakry
 • 5. víkend – Relaxační techniky + pránajáma
 • 6. víkend – Pedagogika jógy, Zkouška
online samostudium
 • Anatomie a fyziologie
 • Patandžaliho Jóga sútra – Samádhi páda
 • Bhagavad Gíta

Certifikace Instruktor jógy

Podmínky pro získání MŠMT certifikátu po ukončení kurzu jsou:

 • 100% docházka nebo doplnění si učiva z online nahrávek
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky
 • závěrečná práce v rozsahu 30 stran A4 na téma odsouhlasené vedoucím kurzu
 • samostatné vedení alespoň 10 lekcí jógy

Cena

Cena kurzu: 28 500 Kč
Rezervační záloha: 4 500 Kč
Poplatek za zkoušku MŠMT: 3 500 Kč (volitelné)

Proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy (vzdělávací program Instruktor jógy) Vám může v plné výši uhradit příslušný úřad práce, u kterého jste registrován/a jako uchazeč o zaměstnání.

Kdy a kde se kurz koná?

Termíny :
 • 10. a 11. února 2024
 • 9. a 10. března 2024
 • 13. a 14. dubna 2024
 • 11. a 12. května 2024
 • 8. a 9. června 2024
 • 13. a 14. července 2024
Rozvrh hodin :
Sobota

08:00 – 10:00 – lekce jógy (cvičení)
10:15 – 12:00 – přednáška
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 13:00 – vedená meditace
13:00 – 13:45 – přednáška
13:45 – 15:45 – přednáška s praxí
16:00 – 18:00 – lekce jógy (cvičení)
19:00 – 20:00 – meditace

Neděle

08:00 – 10:00 – lekce jógy (cvičení)
10:00 – 10:15 – přestávka
10:15 – 12:00 – přednáška
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 13:00 – vedená meditace
13:00 – 14:00 – přednáška
14:00 – 14:15 – přestávka
14:15 – 16:15 – lekce jógy (cvičení)
16:15 – 16:30 – přestávka
16:30 – 17:45 – přednáška + diskuze

Místo konání:
Hrobičany

Yoga Surya International
Hrobičany 10
507 03 Sběř

Ubytováni a jídlo
 • nocleh ve vlastním spacáku ve velkém pokoji (100 Kč/osoba/noc) – omezený počet matrací máme k zapůjčení bezplatně
 • nocleh ve vlastním spacáku na posteli ve 2 – 4 lůžkovém pokoji (300 Kč/osoba/noc)
 • obědy a večeře pro vás vaříme podle ájurvédských principů (100 Kč/porce)
 • snídaně si studenti zajišťují sami, lednice je k dispozici

V ášramu jíme pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků. Do kuchyně je z hygienických důvodů vstup zakázán.

Kdo vás bude celým kurzem provázet

Často kladené dotazy

Na co se nás studenti nejčastěji ptají?

Cena kurzu je 28 500 Kč.
Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu ve výši 4 000 Kč a registrační poplatek ve výši 500 Kč na č. ú. 2801705464 / 2010 Fio Banka, jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo ve formátu 602123456.
Platbu zbývající částky 24 000 Kč může účastník provést najednou při začátku kurzu, a nebo po osobní domluvě ve splátkách.

Úhrada zbývajících 24 000 Kč je možná po osobní domluvě ve splátkách.
Splátky je možné hradit hotově přímo na kurzu či bankovním převodem na účet uvedený výše.
V případě platby převodem musí být splátka uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce.
Splátkový kalendář: záloha a registrační poplatek ve výši 4 500 Kč (4 000 Kč + 500 Kč) do 15. ledna 2024 a maximálně čtyři splátky ve výši 6 000 Kč, první do 15. února a poslední nejpozději do 15. května 2024.
Individuálně je možné domluvit jinou výši či intervaly splátek, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři, vždy však musí být celý kurz uhrazen nejpozději 15. května 2024. 
Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce.  Pokud je účastník vyloučen z kurzu, je i nadále povinen uhradit 100% ceny kurzu.

V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu je třeba omluvit se z výuky předem.
Zmeškanou látku si musí student samostatně doma doplnit a zároveň na probírané téma v elektronické podobě sepsat písemnou práci v rozsahu neméně tří stran, a tu před zahájením další lekce odevzdat (např. zaslat e-mailem).

Kurz je možné ukončit kdykoliv, toto vaše rozhodnutí je třeba oznámit nám písemně. Povinnost uhradit cenu kurzu zůstává, pokud nejde o ukončení z důvodu vážných zdravotních komplikací nebo z důvodu dlouhodobého odstěhování se mimo Českou republiku.

Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:

 • nebudete dodržovat pravidla kurzu
 • budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium ostatním účastníkům
 • budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
  O vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
  V případě vyloučení z kurzu jste povinni hradit celou cenu kurzu

Akreditace od MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) vám zaručuje standard, který je na kurz kladen. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky dostanete certifikát, který vám díky akreditaci poslouží jako podklad pro získání živnostenského listu. S ním se můžete věnovat vedení vlastních lekcí. Díky tomu, že je náš kurz rekvalifikační, může vám být uhrazen Úřadem práce. Pro více informací nebo pro pomoc s potřebnými dokumenty nás neváhejte kontaktovat.

Na konci kurzu probíhá souhrnné opakování. Test slouží zejména jako zpětná vazba pro studenty, aby zjistili, jak na tom se znalostmi jsou, a kde mají mezery. Není tedy podmínkou pro vstup do dalších ročníků. Co se týká získání instruktorského certifikátu, je třeba složit teoretickou a praktickou zkoušku, praxi v rozsahu 10 hodin vedených lekcí jógy a závěrečnou práci v rozsahu 30 stran A4.

Ubytování je možné přímo u nás v ášramu, studentům nabízíme možnost noclehu ve vlastním spacáku na karimatce (100 Kč) nebo přespání ve dvou až čtyřlůžkových pokojích za příplatek (300 Kč – 500 Kč podle typu pokoje). Sprchy a toalety jsou také k dispozici.
V rámci víkendových kurzů vaříme z čerstvých místních surovin obědy a večeře. Cena za jedno jídlo je 100 Kč (platí se hotově). Snídaně si studenti zajišťují sami. Horká a studená voda je k dispozici po celý den. V našem ášramu jíme pouze vegetariánská jídla.
Pokud máte nějaké speciální potřeby ohledně jídla, ozvěte se nám prostřednictvím e-mailu nebo na telefon 608 601 867 (Iveta).

Můžete k nám přijet autem, vlakem i autobusem, možnosti jsou následující:
• Autem – adresa je Hrobičany 10, Sběř 507 03, je možné parkovat nedaleko ve vesnici
• Vlakem, zastávka Smidary – od sobotního spoje s příjezdem v 8:08 vám rádi zajistíme odvoz (dejte nám prosím vědět SMS zprávou na číslo 773 227 919)
• Autobusem, zastávka Hrobičany, Sběř – jede pouze ve všední dny, tento spoj můžete využít, pokud plánujete přijet už v pátek

S sebou si přivezte: přezůvky, láhev na vodu, spací pytel, karimatku (pokud nevyužijete jinou možnost nocování), pohodlné oblečení, teplé ponožky, sešit a psací potřeby na poznámky.

Jednou z důležitých hodnot naší školy je šetrnost, proto se snažíme na tento princip myslet při vaření, používání vody, vytápění atd. Také z toho důvodu u nás platí, že talíř má být po jídle prázdný.
Jíme tu pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků.
V prostorách školy také platí zákaz kouření.

Nemůžete najít odpověď?

Pošlete prosím svůj dotaz a my se vám co nejdříve ozveme.

Jméno a příjmení

Zpětná vazba od studentů

Nechme slova studentů vyjádřit, co si o studiu u nás myslí